L'empresa del grup PEMACSA disposa d'una planta d'àrids, una altra de formigons i una per a la fabricació de grava-ciment, així com d'un parc de transport dels materials.

 

A la planta d'àrids es porta a terme el tractament de la pedra procedent de la extractiva contigua per a l’obtenció de materials aptes per a bases i subbases granulars, àrids d'asfalt, formigons i morters. La instal·lació disposa de laboratori propi i els àrids produïts compten amb el marcatge CE. Així mateix, la planta està adherida al Gremi d'Àrids de Catalunya. Sensible als efectes que l'activitat extractiva ocasiona en el paisatge, Pemacsa restaura el terreny erosionat a mesura que avança l'extracció de pedra. 

 

Per la seva banda, la planta de formigó produeix tot tipus de formigó d'acord amb la normativa actual de formigó estructural EHE. La instal·lació té una capacitat de producció de 60 m³/h via humida i 80 m³/h via seca i està equipada amb una pastadora de 2 m³. La planta està adherida a l'Associació Espanyola de Fabricants de Formigó Preparat (ANEFHOP).

 

Així mateix, Pemacsa disposa d'un parc de camions propis per al subministrament i bombament de formigó.