Calaf Grup s’ha dotat d’un equip humà de gestió de la Investigació, Desenvolupament i Innovació (I+D+i) que promou aquests aspectes en totes les empreses del Grup, i que vetlla per l’aplicació d’accions de desenvolupament sostenible en les activitats pròpies de les línies de negoci.
 
Les activitats d’ I+D+i atenen també a la certificació UNE 166.002 en un esforç comú a tots els estaments de l’empresa.

PARTNERS D'INNOVACIÓ

                              

Cas d'èxit

PICVISA

PICVISA és una empresa catalana especialitzada en el desenvolupament de solucions de visió artificial i robòtica aplicada al reciclatge. L’empresa desenvolupa programari de visió i intel·ligència artificial, aplicacions de solucions robòtiques i separadors òptics per a la recuperació de residus valoritzables.

PICVISA desenvolupa la seva activitat internacionalment i té instal·lats més de 200 òptics que reciclen anualment uns 2 milions de tones de residus, l’equivalent als que generen 4,5 milions de persones.

El principal objectiu de PICVISA és convertir el reciclatge en rentable per a les empreses. Per tal de seguir facilitant a les empreses que reciclin, cal incorporar equips adequats en el tractament de residus per millorar els resultats a l'hora de separar-los i fer més eficient el seu camí cap a la nova vida. Per tant, cal seguir innovant en la creació d’una tecnologia cada cop més eficient i amb menys errors. Per aquesta raó, l’activitat de PICVISA és sempre innovadora i en la seva essència. Treballem cada dia per oferir tecnologia nova que no existia ahir. 

La contaminació no és un accident, sinó una conseqüència de decisions preses al llarg de la vida dels productes. La nostra decisió és reduir-la creant una alternativa mitjançant nova tecnologia. Creiem fermament que el progrés serà respectant el nostre entorn i aquesta és la nostra aportació.