RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Calaf Grup entén la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com una forma de dirigir l'empresa basada
en la forma de gestionar els impactes que la seva activitat genera sobre els seus grups de clients,
personal empleat, persones accionistes i sobre la societat en general. Calaf Grup ha integrat a la
seva política els principis i compromís que es reflecteixen en el fet que:

 
1
 

        Disposa d'un Pla de prevenció de delictes penals

2

 

        Té implementades Polítiques d'igualtat d'oportunitats
        entre dones i homes

3
 

        Treballa en base a un Codi ètic que inclou els valors més
        humans i socialment responsables

INFORME DE SOSTENIBILITAT

Volem ser transparents i, sobretot, socialment responsables.

Per això, el nostre objectiu és oferir informació sobre la nostra cultura corporativa i la nostra contribució positiva en
els nostres treballadors, el mediambient i en els nostres grups d'interès en general.


 

   Consulta l'Estat d'Informació No Financera 2021

ADHESIÓ AL PACTE MUNDIAL DE LES NACIONS UNIDES

Des de 2022, CALAF GRUP està compromès amb la iniciativa de responsabilitat corporativa del Pacte Mundial de les Nacions Unides i els seus principis en matèria de drets humans, treball, medi ambient i lluita contra la corrupció.

 

 

VALORS

 

El nostres valors, que defineixen la manera de fer de Calaf Grup són:

PASSIÓ
 
COMPROMÍS
 
PROXIMITAT
 

ODS

 

Compromís amb els objectius i les metes de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Les nostres empreses contribueixen directament amb la seva activitat als següents ODS:  

  

COL·LABORACIONS