DAGA desenvolupa equips per al tractament d'aigües residuals (EDAR), equips per a la filtració i desbast d'aigua de regadiu i equips de tractament d'efluents industrials.

Visita la nostra web al següent enllaç si vols veure amb més detall aquesta categoria:

Transportadors i compactadors

 

Caragols compactes, transportadors i cintes transportadores.

Tamisos i filtres

 

Tamís estàtic, rotatiu, filtre de cadena i reixes tamís.

Espessadors

 

Dissenyat per ser instal·lat en recintes circulars, separa els fangs de manera mecànica.

Airejadors

 

Equip dissenyat per transferir oxigen durant l'etapa biològica de les plantes de tractament d'aigües residuals. 

Decantadors

 

Ponts decantadors lineals, circulars, de succió i sobreeixidors i deflectors.

Desarenador i desengreixador

 

Concentradors de greixos amb depòsit i sense, ponts desarenadors i desengreixadors (longitudinals) i extractors de sorra amb cargol sense fi.

Reixes

 

Les reixes de neteja automàtiques, són un equip monobloc dissenyades per ser instal·lades a canals i extreure automàticament els sòlids de l’aigua mitjançant el desbast.