Tractament d'aigua


DAGA desenvolupa equips per al tractament d'aigües residuals (EDAR), equips per a la filtració i desbast d'aigua de regadiu i equips de tractament d'efluents industrials.

Visita la nostra web al següent enllaç si vols veure amb més detall aquesta categoria:

Transportadors i compactadors


Caragols compactes, transportadors i cintes transportadores.

Tamisos i filtres


Tamís estàtic, rotatiu, filtre de cadena i reixes tamís.

Espessidors


Dissenyat per ser instal·lat en recintes circulars, separa els fangs de manera mecànica.
Airejadors


Equip dissenyat per transferir oxigen durant l'etapa biològica de les plantes de tractament d'aigües residuals. 

Decantadors


Ponts decantadors lineals, circulars, de succió i sobreeixidors i deflectors.

Desarenador i desengreixador


Concentradors de greixos amb depòsit i sense, ponts desarenadors i desengreixadors (longitudinals) i extractors de sorra amb cargol sense fi.

Reixes


Les reixes de neteja automàtiques, són un equip monobloc dissenyades per ser instal·lades a canals i extreure automàticament els sòlids de l’aigua mitjançant el desbast.