Calaf Constructora entén la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com una forma de dirigir l'empresa basada en la forma de gestionar els impactes que la seva activitat genera sobre els seus grups de clients, personal empleat, persones accionistes i sobre la societat en general. Calaf Constructora ha integrat a la seva política els principis i compromís que es reflecteixen en el fet que:
 

Disposa d'un Pla de Prevenció de Delictes Penals
Té implementades polítiques d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes
Treballa en base a un Codi Ètic que inclou els valors més humans i socialment responsables