Fabricació d’equips per al tractament d’aigües com ara, reixes, filtres i tamisos, transportadors i
compactadors, espessidors, decantadors, comportes, airejadors i desarenadors i desengreixants.