Aportació d’un gran valor afegit tècnic i d’enginyeria en totes les actuacions com són obres hidràuliques, infraestructures, obres de medi ambient i espais urbans. 

Visita la nostra web al següent enllaç si vols veure amb més detall aquesta categoria:

 

Infraestructures

 

Ponts, passeres i adequació de camins.

Obres hidràuliques

 

Obres hidràuliques d’abastament, sanejament, reg i endegament.

Obres mediambientals

 

Potabilització i depuració d'aigua. ETAP (Estació de Tractament d'Aigua Potable) i EDAR (Estació Depuradora d'Aigües Residuals).

Espais urbans

 

Urbanitzacions, carrers, jardins i places.