CIUTAT ÀGORA és una empresa fundada el 1998 dedicada a la promoció i venda d'habitatges unifamiliars i plurifamiliars.
 


Aquesta companyia porta a terme la comercialització dels habitatges promoguts per Constructora Calaf.