Calaf Grup, mitjançant CONSTRUCTORA CALAF i DAGA, desenvolupa i executa projectes de tecnologia per al medi ambient. Aquesta activitat es centra en dos àmbits: la gestió de residus i la depuració.En el cas de la gestió de residus, tant executem projectes  claus en mà de plantes de reciclatge com fabriquem i venem equips per a la separació dels residus. Així mateix, en el cas de la depuració, dissenyem i executem projectes claus en mà i/o fabriquem i venem equips per a les plantes depuradores. En ambdós casos l'activitat es desenvolupa tant a nivell nacional com internacional.