Calaf Grup sempre ha apostat per la tecnificació de les seves activitats amb l'objectiu que permetin aportar un valor afegit al nostre client.

En aquest sentit, des dels anys 80 ha invertit en I+D+i en el seu sector de maquinària per a l’elaboració de rases, amb l’objectiu de dissenyar un tipus de màquines amb un valor diferencial respecte les existents al mercat mundial.

Ja en els darrers anys, amb la seva aposta per la diversificació en el sector dels residus i la depuració, ha incorporat productes amb un component altament tecnològic. Això implica, encara més, que el grup inverteixi de forma constant en I+D+i per a la diferenciació i millora contínua dels seus productes respecte el mercat, un mercat altament competitiu.

L’any 2010 l’empresa es va certificar en la norma UNE 166.001 precisament per donar formalitat i estandarització a tot aquest procés. Actualment l'empresa Constructora Calaf es troba certificades en aquesta norma.