PROTECCIÓ DE DADES
Conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), l'informem que les dades personals recaptades del propi interessat, seran tractats sota la responsabilitat del Responsable del Tractament, CALAF GRUP 1964, S.L.O., per a l'enviament de comunicacions sobre els nostres productes i serveis i es conservaran mentre cap de les parts s'oposi a això o durant el període necessari per a complir amb les obligacions legals. Es garanteix un tractament de dades lleial i transparent. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

L'informem que els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades podran ser exercitats davant el Responsable del tractament per qualsevol mitjà subjecte en dret, acompanyant de còpia de document oficial que li identifiqui dirigint-se a: Carretera de Manresa, 60, 08280 Calaf (Barcelona) o enviant un missatge al correu electrònic rgpd@calafgrup.com, segons els termes que la normativa aplicable estableix. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web www.calafgrup.com. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control en www.agpd.es.