Edificació, rehabilitació, obra civil i construcció industrial.
Edificació, rehabilitació, serveis de manteniment i instal·lacions.
 
  

Obertura i excavacions de rases.Plantes i processos industrials, enginyeria i fabricació.Fabricació de rasadores i equips per a mineria.Serveis i materials per a la construcció.


Equips de selecció de materials mitjançant visió artificial per a la gestió de residus.Equips per al tractament d'aigües i depuració


Gestió i manteniment del cicle integral de l'aigua, obra hidràulica.Automatització de processos industrials.