Les reixes de neteja automàtiques, són un equip monobloc dissenyades per ser instal·lades a canals i extreure automàticament els sòlids de l’aigua mitjançant el desbast.

Visita el nostre web al següent enllaç per veure el diferents models i totes les seves característiques i especificacions.