El departament d’estudis R+D+I i les tres oficines tècniques especialitzades (construcció, fabricació de maquinària i enginyeria de l’aigua) integra a més de 30 enginyers i professionals que es responsabilitzen de l’estudi, la resolució i l’execució de projectes complexes. En l’any 2010 l’empresa va obtenir el certificat en la norma UNE 166.001 precisament per a donar formalitat i estandardització en tot aquest procés.