Disposem d’una planta d’àrids, un altre de formigons i una per a la fabricació de grava-ciment, així com un parc de transport per a materials. A la planta d’àrids es porta a terme el tractament de la pedra procedent de l’extractiva contigua per a l’obtenció de materials aptes per a bases i subbases granulats, àrids d’asfalt, formigons i morters. Per la seva part, la planta de formigó produeix tot tipus de formigó d’acord amb la normativa actual de formigó estructural EHE. Magatzem de venda de tot tipus de materials per a la construcció i àrids a granel o Big Bags. Disposem de manipuladors telescòpics i camions aptes per poder oferir el servei de transport fins al lloc de destí.


MÉS INFORMACIÓ